Marte Meo metoden

Kontakt før opgave

Marte Meo metoden er Birkholms centrale pædagogiske metode. Metoden gør det muligt at støtte op om beboernes selv- og medbestemmelse og dermed også selvværd, kommunikation og sociale kompetencer. Metoden er videobaseret og bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I metoden arbejder man konkret og løsningsorienteret og tager udgangspunkt i hvor der er muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo betyder ’ved egen kraft’ og er udviklet af hollænderen Maria Aarts.

Læs mere om Marte Meo metoden på Marte Meo foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk

Læs mere om Birkholms andre faglige tilgange og metoder på Tilbudsportalen