Værdier

Vores mission er at få mennesker til at ændre deres adfærd på væsentlige områder, set i forhold til hvordan vi opfatter hjemløshed. Den enkelte skal tage ansvar for deres eget liv og handlinger. Det forudsætter dialog, åbenhed og samarbejde.

Overførstergårdens værdier

Formål

– Overførstergårdens drives efter Servicelovens § 110.
– Overførstergårdens formål er at tilbyde midlertidigt ophold til mennesker, der på grund af alvorlige problemer befinder sig i en social truet situation. Dette skal skabe rammen om en stabiliserings- og resocialiseringsproces for den enkelte.

Mission

– Vores mission er at få mennesker til at ændre deres adfærd på væsentlige områder, set i forhold til hvordan vi opfatter hjemløshed. Den enkelte skal tage ansvar for deres eget liv og handlinger. Det forudsætter dialog, åbenhed og samarbejde i bestræbelserne på at opnå de formulerede mål i henhold til opholdsplanen.

Idégrundlag

– Overførstergården tilbyder et midlertidigt ophold til mennesker, som er hjemløse eller i en periode ikke kan opholde sig i eget hjem, og som i en overgangsperiode har brug for støtte for at fungere socialt. For at imødekomme dette tilbyder Overførstergården et ophold i et trygt miljø.
– Vi betragter hjemløshed som et komplekst problem med forskellig karakter:
– Dårlig økonomi
– Arbejdsløshed
– Mangel på bolig
– Mangel på netværk
– Misbrug
– Psykiske og fysiske problemstillinger.

Vision

– Overførstergården er et tilbud til mennesker, som ønsker at ændre på årsagerne til egen hjemløshed.
– Det betyder således, at man deltager i fællesskabet, mens man bor på Overførstergården.
– En del af opholdet består i at overholde Overførstergårdens daglige struktur, som er opbygget omkring måltider, møder og praktisk arbejde. Endvidere tilbydes fritidsaktiviteter og fællesarrangementer.
– Det grundlæggende redskab er kontaktpersonsordning, som skal sikre:
– Relation til den enkelte
– Synlighed
– Klart defineret kompetence / ansvar
– På Overførstergården bliver der vist respekt for den enkeltes individuelle behov inden for de givne rammer.
– Vi vil sikre udviklingsmuligheder, så den enkelte oplever, at der er mening og håb for fremtiden.
– Vi ønsker at støtte op om den enkeltes personlige udvikling, således at mennesket bliver i stand til at leve et selvstændigt liv i en egnet bolig ud fra individuelle ønsker og nuværende situation.
– Det betyder, at vi både under og efter opholdet vil lære mennesket færdigheder, så de kan bo i en egnet bolig.
– Overførstergården står for udviklingen af et attraktivt miljø af høj kvalitet, så alle føler sig værdsat og som del af et socialt fællesskab.
– Overførstergården vil som arbejdsplads opleves som imødekommende, troværdige, respektfulde og dialogorienterede.
– Overførstergården tilbyder et engagerende arbejde i et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejder er med til at præge udviklingen.

Menneskesyn

– Overførstergården tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn.
– Alle mennesker er ligeværdige og skal behandles med respekt. Dette gælder for eksempel uanset handlinger, religion, etnisk oprindelse, handicap, politisk standpunkt, alder og køn.
– Menneskesynet medfører samtidigt, at vi har et ansvar for hinanden som kollegaer, også når vi har problemer. I kraft af vores menneskesyn vælger vi at fokusere på hinandens ressourcer frem for hinandens svagheder.
– Overførstergården skal være præget af respekt, rummelighed, faglighed og ligeværdighed.

Strategier

– Overførstergården prioriterer, at der sker kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.
– Dette betyder, at der løbende sker kvalitetsudvikling via bl.a. målrettet kompetenceudvikling samt uddannelse indenfor for JTI og Teamudvikling.
– Overførstergården laver forretningsgange og procedurer, der sikrer en optimal ledelse.
– Overførstergården udstikker rammerne for personalepolitik, organisation, kompetencer og igangsætter processer for at sikre implementeringen af værdigrundlaget.
– Overførstergården skaber og udvikler et grundlag, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes individuelle og særlige behov