Månedsbrev juni

Kære pårørende

Nu er det sommer og ferietid. Personalet er begyndt at gå på ferie lidt ad gangen og beboerne får ferie fra deres dagcenter i uge 29 og 30. Haven står i fuldt flor og vi har en rådyr-familie, der tripper rundt uden for vinduerne med deres lam, som er født i haven.

I uge 24 var alle beboere afsted på ferie med Birkholm. I år var beboerne afsted i fire grupper (i stedet for tre) og det var det helt rigtige. Der var god harmoni i grupperne ift. samspil og aktivitetsbehov. Jeg besøgte de to grupper i Syddanmark og Pia var forbi de to grupper i Nordsjælland. Det var, ligesom sidste år, en rørende oplevelse at se beboerne på slap line, uden for deres vante rammer. Der bliver hygget og relationer bliver tættere på kryds og tværs.

Ture i uge 29 og 30

I uge 29 og 30 er der planlagt forskellige ture og oplevelser, til bl.a. Bakken. Hvis I ønsker at vide mere om turene og hvornår jeres kære skal afsted, kan I ringe til huset eller kigge på turbeskrivelserne, der er hængt op i fællesstuen.

Gospel aften i november

Søndag d. 6. november kl. 16.00 inviterer Birkholm alle til gospel koncert i Kirke Skensved kirke. Se vedhæftede invitation for flere detaljer. En beboer var til en koncert med koret tidligere på året, sammen med sin ledsager. De var så begejstrede, at vi nu inviterer jer alle til koncert – kun for Birkholm. Tilmelding til May Britt.

Haveprojekt

Vi har nu valgt det firma, der skal anlægge vores have. Jeg er lige i gang med det sidste papirarbejde og, hvis alt går vel, forventer jeg, at arbejdet påbegyndes efter sommerferien og afsluttes inden udgangen af året.

Nyt fra medarbejderne

Vi har haft et aktivt første halvår med mange kurser og faglig opgradering. Andet halvår bliver mindre aktivt på den front. Vi skal omsætte i praksis, hvad vi har lært. I september afholder vi en temadag om seksualitet ift. målgruppen (på tilsynets opfordring) og så forventer jeg, at vi kan afholde et par temadage om kost.  

Jeg skal hilse fra Lene, der er vel i bedring. Hun har været på besøg en gang og starter op igen senest d. 1. august.

Vi har ansat en ny og meget erfaren nattevagt pr. 1. juli. Han hedder Flemming Olsen. Jeg er sikker på, at beboerne er i gode hænder hos Flemming.

Næste pårørendebrev bliver først d. 1. september. Jeg holder ferie i uge 30, 31 og 32.

Jeg ønsker jer en dejlig sommer og juli måned. Vi ses til sommerfesten!

De bedste hilsner, Ida