VÆRDIGRUNDLAG

BEBOERNE I CENTRUM

Den Selvejende Institution Birkholm er et bosted, hvor beboerne er i centrum. Som medarbejdere, er vi gæster i beboernes hjem. 

Selv- og medbestemmelse, samt gensidig respekt, er omdrejningspunktet i det daglige arbejde. Det er personalets opgave at hjælpe beboerne, hvor de ikke selv kan, men altid på en måde, hvor borgeren føler sig set, hørt og forstået.

Marte Meo metoden er en central metode på Birkholm, der er med til at sikre en god kommunikation mellem beboere og medarbejdere. 

Personalets trivsel, lyst til at tage ansvar og indflydelse på eget arbejde, ses som en forudsætning for et frugtbart arbejdsmiljø.

Åben, konstruktiv kommunikation, ses som forudsætning for et udviklende arbejdsmiljø, og som en forudsætning for beboernes og personalets livskvalitet.

VORES VISION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.