Medarbejdere

Birkholm er et socialfagligt bosted med overvejende pædagogisk personale (pædagoger og pædagogmedhjælpere). Vi har også et sundhedsfagligt team bestående af en sygeplejerske og to social- og sundhedshjælpere, samt en tap-gruppe bestående af sekretær, kok, vaskefe og pedel. Se kontaktoplysninger her. 

Den pædagogiske og den sundhedsfaglige gruppe har hver deres fagmøde en gang om måneden. 
På Birkholm har vi desuden et personalemøde hver 14. dag, hvor al personalet er samlet.

Medarbejdere

Anette K. Rosentegl, primær kontaktperson
Casper Thamsdorf, sekundær kontaktperson
Charlotte R. Rudegaard, vågen nattevagt
Hamilton Wilches, vågen nattevagt
Hanne Sørensen, primær kontaktperson
Ib Andresen, pedel
Karin Lisbeth Kristiansen, primær kontaktperson/sundhedsteamet
Katja B. Petersen, primær kontaktperson (barsel)
Lisbeth Stella Dahl, vaskefe
May Britt Krogh Pedersen, sekretær
Mie Jensen Bugtrup, primær kontaktperson


Minna Kuusinen, sekundær kontaktperson/sundhedsteamet
Miriam C. Wåhlstrand, ansvarlig for en-til-en tilbud
Neil Stanley Taylor, kok
Ole Drost Laursen, primær kontaktperson
Pernille Dahl Jørgensen, primær kontaktperson
Peter Just, primær kontaktperson
Pia Knudsen, sygeplejerske
Rikke Juel Jensen, primær kontaktperson
Sara N. Kildelund, primær kontaktperson (barselsvikariat)
Susanne Monique Petersen, primær kontaktperson
Trine Ditlevsen, sekundær kontaktperson