Birkholms beboere

Birkholms beboere

Birkholms beboere er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Alle beboere på Birkholm har det fælles primære handicap, at de er født med, eller har pådraget sig, en betydelig hjerneskade, med deraf følgende kognitiv funktions nedsættelse.

Herudover har de forskellige sekundære handicaps såsom spastisk lammelse, autismespektrumforstyrrelser, epilepsi, ADHD og diverse syndromer. Nogle af vores beboerne er uden verbalt sprog og ingen er udviklet alderssvarende.

Beboerne skal have hjælp og omsorg til alle hverdagens aktiviteter og gøremål, såvel personlige som praktiske.