Visionen

En meningsfuld hverdag

På Birkholm arbejder vi ud fra overbevisningen om, at alle har en stemme og at kommunikation ikke kun handler om ord, men også lyde og tavshed, mimik og gestik. Den pædagogiske opgave tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage beboernes stemme, så retten til selv- og medbestemmelse i eget liv sikres.
Dette bliver grundlaget for nye oplevelser og konstant udvikling – hos alle involverede. Og det danner grundlaget for fællesskabet Birkholm, hvor der er plads til alle.

  • Alle mennesker har en stemme
  • Alle mennesker har ret til selv- og medbestemmelse i deres eget liv
  • Alle mennesker kan lære nyt
  • Alle mennesker har behov for at høre til et sted og i et fællesskab