Birkholms historie

Det er sundt at bo på landet

De første mange år, var Birkholm en gård, der hed Vestervang.  Der er i folketællingen tilbage fra 1662 for første gang registreret beboere på matriklen. Han hed Jens Nielsen og var forarmet.

Med årene bliver beboerne på Vestervang rigere og gården går i arv som en proprietærgård, med en gårdsplads med toppede brosten og beplantning i midten. Seneste ejer af Vestervang var Frode Karstensen, der dyrkede sukkerroer og havde grisehold.

I 1981 køber den almennyttige stiftelse Solgården, Vestervang for 1.350.000 kr. Stiftelsen har som formål at drive et hjem for multihandicappede børn.

Initiativtagerne til Solgården argumenterer for, at det er afgørende for børnenes sundhed, at institutionen ligger i naturen. De skriver til Køge kommune i deres ansøgning om godkendelse: ”Institutionen henvender sig til børn, der er meget svært handicappede og hvis sygdomme har en sådan karakter, at placering af institutionen i et bysamfund ville kunne fremkalde forværring af deres tilstand. Derimod vil børnenes kontakt med naturen, frie omgivelser og frisk luft udgøre de bedste rammer for at opnå behandlingsmæssige resultater.” Køge kommune godkendte ansøgningen og Vestervang til Solgården – den første institution på matriklen.

Nogle af Birkholms nuværende beboere har boet på matriklen fra Solgårdens start. Enkelte er tilknyttet det dagcenter, der også anlægges på stedet i den periode.

Solgården afvikles omkring år 2000 og d. 31. juli 2001 starter Birkholm op under ledelse af forstander Kia Kramer.

Kia er forstander i 17 år og i den periode står hun bl.a. for en grundig renovering af længerne, der gennem årene bliver indrettet til to boafdelinger. Desuden blev hovedhuset grundigt renoveret. I 2018 gik Kia på pension og Tanja Steilborg blev ny forstander. Hun stoppede i 2020, hvor nuværende forstander, Ida Hammen, trådte til.